Vracíme se do běžného provozu

Subspace se vrací do běžného provozu. Přijali jsme následující opatření proti koronaviru:

 • Při vstupu probíhá měření teploty bezkontaktním teploměrem. Návštěvníci s teplotou 37,3 a vyšší nebudou vpuštěni.
 • Při vstupu probíhá nastříkáním dezinfekce na ruce (roztok 79,6 % alkoholu a glycerinu). Pokud chcete použít vlastní dezinfekci, aplikujte si ji prosím pří vstupu, případně si můžete jít ihned umýt ruce vodou a mýdlem.
 • V prostoru jsou k dispozici nádoby s dezinfekcí.
 • V prostorech probíhá průběžná dezinfekce dotykových ploch.
 • Větráni probíhá primárně okny, nikoliv vzduchotechnikou.
 • Provazy, karabiny ani deky na půjčování nejsou k dispozici. Na místě je možné koupit provazy, karabiny a kruhy. Provazy na prodej si můžete prohlédnout na www.provazem.cz.
 • Futony doporučujeme používat s vlastní pokrývkou (deka, přehoz). Dohlížíme na to, aby na jednom futonu nevázal další pár dříve než za 24 hodin.
 • Mezi jednotlivými páry jsou povinné odstupy min. 2 metry. Na většinu akcí připravíme futony a závěsné body tak, aby mezi účastníky byly tyto odstupy.
 • Dle opatření proti koronaviru nejsou roušky povinné při cvičení. Ve chvíli, kdy jste na svém místě (podložce, futonu), nemusíte mít roušku. Jakmile skončíte nebo odcházíte, prosím nasaďte si roušku.
 • Obdobně lektor nemá roušku při ukázce, ale používá ji při obcházení a opravování účastníků.
 • Doporučujeme nesdružovat se ve společných prostorách, ale zůstaňte raději na svém místě/futonu vyjma příchodu, odchodu a využívání sociálních zařízení.
 • Na místě si není možné uvařit si čaj, kávu, apod.

Tyto opatření budeme postupně uvolňovat společně s rozvolněním vládních opatření proti koronaviru ve vnitřních prostorách.