Ravi

Váže od roku 2019. V oblibě má hlavně směr vázání Naka ryu. Zajímá se o detaily historie vázání, myšlenkové proudy a filozofické kontexty, a hodně se věnuje modelkovským tématům, jako je bezpečnost, poznání vlastního těla a odevzdání se.

Noirot

Noirot se japonské bondáži aktivně věnuje od roku 2016. Za tu dobu trénoval s nejlepšími z českých i zahraničních lektorů. Ve vázání se zaměřuje na pohyb a práci s tělem, do svého techniky zapojuje i prvky z juda, tai-ji a masáží. Nejvíce ho oslovil styl vázání Nicolase Yoroïe. Kromě samotného vázání ho velmi zajímá i historie, tradice a vývoj shibari.

Ardent Michal

Ardent znamená „zapálený“ či „intenzivní“. Shibari se věnuje pátým rokem, nejvíce se učí u Soptíka, a také u zahraničních riggerů (např. Yoroï Nicolas, Riccardo WildTies, WykD, Pedro Cordas, Peter Slemrian). V bičích ho proškolili Kapitán Papírového Loďstva, Fred RX a Delta). Velmi ho baví Rough Body Play od Franka a Sheily. Jsou pro něj důležité D/s emoce a komunikace mezi partnery.

Více na ardentshibari.com.

Joan von Brook

Joan von Brook se v komunitě pohybuje od roku 2013 a od roku 2014 se účastní workshopů pořádaných Soptíkem jako jeho modelka, lektorka nebo obojí. Od začátku má zkušenosti s oběma stranami provazu. Při výuce se proto soustřeďuje na předávání informací vázajícím i vázaným.

Soptík

Soptík vede workshopy provazové bondage od roku 2011. Je autorem stránek xbondage.cz. Samotnému vázání se věnuje více než 18 let. Studoval japonskou bondage pod vedením nejvýznamnějších současných představitelů jako Kinoko Hajime, Osada Steve, Kanna, Naka Akira a mnoha dalších.