Ravi

Váže od roku 2019. V oblibě má hlavně směr vázání Naka ryu. Zajímá se o detaily historie vázání, myšlenkové proudy a filozofické kontexty, a hodně se věnuje modelkovským tématům, jako je bezpečnost, poznání vlastního těla a odevzdání se.

Ardent Michal

Ardent znamená „zapálený“ či „intenzivní“. Shibari se věnuje pátým rokem, nejvíce se učí u Soptíka, a také u zahraničních riggerů (např. Yoroï Nicolas, Riccardo WildTies, WykD, Pedro Cordas, Peter Slemrian). V bičích ho proškolili Kapitán Papírového Loďstva, Fred RX a Delta). Velmi ho baví Rough Body Play od Franka a Sheily. Jsou pro něj důležité D/s emoce a komunikace mezi partnery.

Více na ardentshibari.com.

Joan von Brook

Joan von Brook je lektorka, perfomerka, modelka, riggerka a spoluzakladatelka Subspace. Je shibari nadšencem od roku 2013. Nejdříve jako vázaná, ale záhy se začala učit také vázat. Od roku 2015 učí workshopy a vystupuje v Česku i zahraničí. Její hlavní inspirací jako riggerky je Soptík a Nicolas Arnoys. Jako modelka těží ze zkušenosti s náročnými úvazy hlavně v Naka-ryu, Yoroi-ryu a z vázání s Tifereth. Její vášní v učení je vytváření praktických cvičení pro každou pokročilost, postavených na prožitku vázaných i vázajících.

Soptík

Soptík vede workshopy provazové bondage od roku 2011. Je autorem stránek xbondage.cz. Samotnému vázání se věnuje více než 18 let. Studoval japonskou bondage pod vedením nejvýznamnějších současných představitelů jako Kinoko Hajime, Osada Steve, Kanna, Naka Akira a mnoha dalších.