Ardent Michal

Ardent znamená „zapálený“ či „intenzivní“. Shibari se věnuje pátým rokem, nejvíce se učí u Soptíka, a také u zahraničních riggerů (např. Yoroï Nicolas, Riccardo WildTies, WykD, Pedro Cordas, Peter Slemrian). V bičích ho proškolili Kapitán Papírového Loďstva, Fred RX a Delta). Velmi ho baví Rough Body Play od Franka a Sheily. Jsou pro něj důležité D/s emoce a komunikace mezi partnery.

Více na ardentshibari.com.