Ravi

Váže od roku 2019. V oblibě má hlavně směr vázání Naka ryu.

Zajímá se o detaily historie vázání, myšlenkové proudy a filozofické kontexty, a hodně se věnuje modelkovským tématům, jako je bezpečnost, poznání vlastního těla a odevzdání se.