Budoucí Shibari Night – Canitt & Mss.Imperdible

Na sobotu 20.7.2024 jsme pro vás připravili Shibari Night, na které vystoupí Canitt & Mss.Imperdible. Jejich vystoupení se řadí mezi jedna z nejlepších vystoupení pro svou drzost, dynamičnost, práci s 3D prostorem a velmi zajímavé a netypické pozice.

Program

  • 19:45 otevření dveří
  • 20:15 vystoupení bude upřesněno
  • 21:00 vystoupení Canitt & Mss.Imperdible
  • 22:00 volné vázání

V průběhu vystoupení nebude umožněn vstup nově příchozím. Přijďte prosím nejpozději 20:10.

Canitt & Mss.Imperdible

Canitt je španělský rigger z Barcelony, který svůj zájem o shibari objevil koncem roku 2015. Jeho první kontakt byl se západním vázáním jako prostředek k prozkoumání alternativní sexuality. Poté objevil tradiční japonské shibari, které mu připadalo zajímavé a náročné. Prošel proto studiem různých stylů jako  Kazami Ranki, Bingo a Naka a velký význam přikládá také manipulaci s tělem.

Canittův styl je volný a kreativní styl shibari založený na tradičních figurách, inspirovaný strukturami různých stylů, ale kladoucí velký důraz na manipulaci s tělem. Jeho modelce Mss.imperdible se líbí být v provazech pytlem brambor a tak si přeje být i označována.

Více informací najdete na jeho IG @canitt_the_loser_rigger.

Organizační pokyny

Na Shibari Night je nezbytné se včas zaregistrovat a uhradit vstupné převodem na účet. Počet míst je omezený. Níže naleznete registrační formulář. Cena v registračním formuláři je pro jednu osobu. Při registraci uveďte počet osob (tj. pro pár vyberte 2 místa).

Přesná adresa místa konání vám bude zaslána až po schválení registrace.

Registrace

Podrobnosti Cena Počet
Shibari Night (bez členství) 450 CZK  
Shibari Night (člen Subspace) (400 CZK) je k dispozici pouze pro členy. V Prodeji
Náhradníci (bez členství) 450 CZK  
Náhradníci (člen Subspace) (400 CZK) je k dispozici pouze pro členy. V Prodeji
Workshop
Sobota 20.7.2024
20:00
23:00