Zpřísnění opatření proti koronaviru

Vzhledem k rapidně se zhoršující situaci s nákazou COVID-19 opět zavádíme zpřísněná opatření v Subspace.

Prosím, buďte ohleduplní vůči ostatním a nechoďte do Subspace, pokud máte příznaky či jen náznaky koronaviru. Pokud máte zaplacený workshop, prosím, kontaktujte nás a vrátíme vám peníze. Mezi příznaky patří:

 • zvýšená teplota,
 • suchý kašel,
 • zvýšená únava,
 • ztráta čichu,
 • nebo se jinak necítíte dobře – bolesti hlavy, v krku, rýma, průjem, vyrážka, odbarvení prstů.

V Subspace nově platí následující opatření a omezení:

 • Dle vládních opatření jsou od 10.9.2020 povinné roušky ve vnitřních prostorách, ale nejsou povinné při cvičení. Ve chvíli, kdy jste na svém místě (podložce, futonu), nemusíte mít roušku. Jakmile skončíte nebo odcházíte, prosím, nasaďte si roušku.
 • Obdobně lektor nemá roušku při ukázce, kdy si drží odstup od účastníků, ale používá ji při obcházení a opravování účastníků.
 • Doporučujeme nesdružovat se ve společných prostorách, ale zůstaňte raději na svém místě/futonu vyjma příchodu, odchodu a využívání sociálních zařízení.
 • Při vstupu probíhá měření teploty bezkontaktním teploměrem. Návštěvníci s teplotou 37,4 a vyšší nebudou vpuštěni.
 • Při vstupu probíhá nastříkání dezinfekce na ruce (roztok 79,6 % alkoholu a glycerinu). Pokud nechcete použít naši dezinfekci, použijte vlastní nebo si můžete jít ihned umýt ruce vodou a mýdlem.
 • V prostoru jsou k dispozici nádoby s dezinfekcí.
 • V prostorech probíhá průběžná dezinfekce dotykových ploch.
 • Na všech akcích se hodně větrá. Prosím počítejte s tím, že uvnitř může být z toho důvodu chladněji.
 • Provazy, karabiny ani deky na půjčování nejsou k dispozici. Na místě je možné koupit provazy, karabiny a kruhy. Provazy na prodej si můžete prohlédnout na www.provazem.cz. Pokud si půjčujete deku, nechte si ji po celou dobu (např. oba dny workshopu).
 • Na místě není možné uvařit si čaj, kávu, apod. Je možné si koupit pití v láhvi.
 • Mezi jednotlivými páry jsou povinné odstupy min. 1,5 metru. Na většinu akcí připravíme futony a závěsné body tak, aby mezi účastníky byly tyto odstupy.
 • Budeme omezovat kapacitu jednotlivých událostí, aby v prostorech bylo méně lidí a větší rozestupy. Na již obsazené akce nebudeme účastníkům rušit registrace, takže některé akce mohou ještě mít plnou kapacitu.
 • Na bondaje jam je opět nutná registrace a omezení kapacity na 20 lidí.