Velice ráda vyhovím s idividuální výukou, ve vámi vybraný čas na vámi zvolené téma.